Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag , Svein Otto Nilsen, mener også fylkeskommunen bør gjøre som Hitra - nemlig  å innføre ”Trening som medisin” i det nye fylket Trøndelag slik at alle ansatte i fylkeskommunen kan få tilrettelagt for økt fysisk aktivitet.

Unik på Hitra

Han viser til at trening kan få sykefraværet ned.

- Hitramodellen blir løftet frem som et forbilde for kommuner i hele landet. Nasjonal kompetansetjeneste ”Trening som medisin” ved St. Olav Hospital og NTNU slår fast at tilbudet i Hitra er unikt og vil bruke det som mønstereksempel for å få ned sykefraværet, forteller Nilsen som stiller spørsmål om "Trening som medisin" i en interpellasjon til fylkestinget 26. april.

I interpellasjonen viser Nilsen til at Hitra hadde et skyhøyt sykefravær på over 15 %.

- Treningstilbudet som kommunen nå tilbyr gir meget stor effekt på sykefraværet og de ansatte er i stand til å være mer på jobb. I forhold til den nasjonale oppfølgingen om reduksjon av ikke-smittsomme sykdommer, så vil jeg anbefale regjeringen å legge til rette for et aktivt arbeidsliv og fjerne skatt og avgift på fysisk aktivitet betalt av arbeidsgiver, forklarer Pensjonistpartiets representant.

Skattetiltak

Han mener dagens skatteregler oppleves som et hinder for arbeidsgivere som ønsker å tilrettelegge for økt fysisk aktivitet for ansatte noe regjeringen må gjøre noe med.

- Øvrige skattetiltak bør også vurderes, som fratrekk på skatten for dokumenterte utgifter til fysisk aktivitet, på lik linje som med fagforeningskontingenten.  Dette vil være kostnadseffektivt fordi det sannsynligvis gir økt produktivitet og effektivitet mens man er på jobb, og lavere risiko for sykefravær, begrunner Nilsen.

- Frem til dette blir gjennomført kan Fylkeskommunen Trøndelag kan gjøre egne tiltak, anbefaler Svein Otto Nilsen, fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag.