I høst har elevene ved Hitra videregående skole lært trafikksikkerhet gjennom Trygg Trafikks pilotprosjekt #Er du sikker?.

#Er du sikker?

Hitra videregående skole er en av tolv skoler som har deltatt på landsbasis.

– Trafikkulykker utgjør den største helserisikoen for ungdom, og dette pilotprosjektet er en ny metode å jobbe med trafikksikkerhet på.

Det kunne distriktsleder Knut Ove Børseth i Trygg Trafikk Sør-Trøndelag fortelle avisa i forkant #Er du sikker?. Prosjektet er støttet av Gjensidige Forsikring.

- Vi håper dette kan bidra til å redusere ulykker og at trafikksikkerhetskonkurransen vi gjennomfører som en del av prosjektet, skal styrke de gode holdningene og den gode atferden som finnes blant ungdom. For de aller fleste er kloke og fornuftige trafikanter.

Har fenget på Hitra

I løpet av konkurransen som har vart i en periode på fire uker, har elevene samlet poeng ved å levere inn ulike digitale ukesoppdrag relatert til trafikksikkerhet.

Jo flere elever som har deltatt, jo flere poeng har skolen fått.

- Konkurransen har engasjert elevene våre, slår fagleder Kjersti Rønningen ved Hitra videregående skole fast.

Rønningen samt de tre elevene og prosjektambassadørene Birgitte Skaget, Marte Ottesen og Yasmin Udseth har driftet prosjektet lokalt.

De to sistnevnte, forteller at konkurranseoppgavene har fenget medelevene deres på Hitra.

Fagleder Kjersti Rønningen, prosjekt-ambassasdører Marte Ottesen, Emilie Bratt Jakhelln, Brigitte Skaget, Yasmin Udseth, håper at Jovidon Kholov(bak), Trond Erlend Refsnes, Lina Selvåg og Ole Magnus Strand vil kjøre tryggere etter å ha vært gjennom #Erdusikker?. Foto: Lars Otto Eide.

Bilkultur

Marte og Yasmin forteller at de i forkant #Er du sikker?, var på kick-off i Oslo, for å få nærmere opplæring rundt prosjektet.

- Vi møtte ambassadører fra de andre skolene og diskuterte med dem, hvordan bilkulturen er andre steder i landet i forhold til her. Det var veldig interessant, forteller Ottesen.

- Siden det er mye lengre strekk her i øyregionen, er vi avhengige av bil for å komme oss fram. Kollektivtransporten kan vi ikke basere oss på. Dermed har vi i en større risiko for å gjøre oss noe i trafikken. Og derfor er det viktig å sette fokus på trafikksikkerhet og bli bevisst farene, legger Udseth til.

Fylkesvinner

Selve hovedpremien i #Er du sikker? var en konsert med JAA9 og OnklP, og den gikk i år til Inderøy videregående skole i Nord-Trøndelag.

Men det var ikke den eneste prisen som skulle deles ut.

- Det er artig å komme til Hitra, for å dele ut en pris her i dag, smilte distriktsleder Knut Ove Børseth, da han var tilbake igjen denne uka.

Han kunne fortelle at Hitra kom på tredje plass i konkurransen på landsbasis, og at de vant sitt fylke.

- Så dette er en pris alle ungdommene på Hitra vgs har en del i, sa han og tok fram premiesjekken han hadde med seg.

I herdig innsats

- Vi deler ut premie til en av elevene ved hver fylkesvinner-skole og på Hitra går premien til Erika Pedersen Ranheim, sa Børseth og overrakte Erika sjekken pålydende 15 000 kroner.

Hennes iherdige innsats i konkurransen, har dermed gitt full uttelling.

- Erika har fullført alle ukesoppdragene og sendt inn de beste bidragene underveis, så valget det falt til slutt på Erika, som har vært så flink, smilte Marte, Yasmin og Kjersti.

- Pengene kommer godt med, når jeg skal kjøre opp til bil. De skal gå til førerkort, fortalte en glad og stolt Erika.

Bygger holdninger

For Hitra videregående skole, er det viktig å ha fokus på trafikksikkerhet, sier fagleder Rønningen til slutt.

- Her møter vi ungdommene daglig, og har en mulighet til å påvirke de i riktig retning. Vi vet hvordan kjørekulturen er her i øyregionen, derfor har vi ønsket å være en del av dette pilotprosjektet.

Mange ulykker: De fleste rakk opp hånda da Emilie Bratt Jakhelln fra Trygg trafikk spurte om hvor mange av elevene ved Hitra vgs som på en eller annen måte var berørt av en trafikkulykke.

Hun legger til at målet har vært å å gjøre ungdommene mer bevisste rundt riktig væremåte i trafikken, ta egne valg, og ta de riktige valgene.

- Dette prosjektet bygger holdninger blant ungdommene. Det er artig at en liten skole som Hitra, klarer å bli fylkesvinnere. Det viser at elevene våre har brydd seg om prosjektet.

Yasmin og Marte sier det er ekstra motiverende for elevene å se, at Erika har vunnet 15 000 kroner til førerkort.

Selv om Rønningen og prosjektambassadørene er fornøyde, ser de likevel forbedringspotensiale.

- Det var vanskeligere å motivere de som allerede har førerkort til å delta i konkurransen, fremfor de som ikke har kjørt opp ennå. Så dette skal vi ha fokus på videre, hvis det blir en ny runde med #Er du sikker? på Hitra, sier Kjersti Rønningen.