Fremskrittspartiet mistet to representanter i valget, og sitter igjen med tre i Frøya kommunestyre. Dette betyr at den borgerlige alliansen, som ble kunngjort to uker før valget, bare fikk ni av de 23 representantene i kommunestyret. Venstre og Høyre opplevde status quo med henholdsvis fire og to representanter, og KrF lyktes ikke med å få inn noen.

Både Arvid Hammernes (V) og Aleksander Søreng forteller at de har fått kritikk for avtalen fra sine partifeller.

- Det har gått blant annet på at vi ikke har lansert noen felles ordførerkandidat, sier Hammernes.

I selvkritikkens time vedgår de også at de burde vært flinkere til å profilere felles saker og den avtalen de hadde inngått. Og at de burde gått ut tidligere enn to uker før valget.

- Det var ikke noen bra timing, innser Martin Nilsen (H) .

Nilsen sier han for Høyres del ikke er så misfornøyd med at de klarte å holde stand med to representanter

- Jeg hadde frykta en skikkelig skrell. At vi ble straffa for det vi gjorde for fire år siden. Slik sett er jeg fornøyd med at vi fikk inn to.

For fire år siden gikk Høyre i samarbeid med Arbeiderpartiet, og Nilsen ble varaordfører.

Venstre holder stand med fire representanter, men Arvid Hammernes er bekymra for at Arbeiderpartiets rene flertall vil gi lokaldemokratiet dårligere kår på Frøya.

- Jeg er bekymra for at det blir dårligere demokarti, ved at mye blir avgjort før det kommer fram til de åpne politiske fora. Venstre har opplevd det også i perioden som har vært. Vi har fremmet gode forslag, men som har blitt nedstemt fordi flertallet hadde bestemt seg på forhånd, sier han.