Trønderenergi meldte i ettermiddag at det har oppstått en feil i strømforsyningen ipå Dolmøya.

Feilen rammet 32 abonnenter.

Trønderenergi håper feilen skal være utbedret i løpet av få timer.