- Det aner meg hva de kommer til å titulere meg som, sier den nye rektoren.