Slik skal vaksinen fordeles blant hitterværinger mellom 18-64 år