Får nesten dobbelt så mange vaksiner som opprinnelig planlagt