- Det lengste jeg har vært borte fra Sørburøya er tre måneder

foto