Det var i 1957 på Oløya vest på Dolmøya at Johan Hopsø i det små startet byggingingen av miniatyrhus. Etterhvert ble det en hel liten by som fikk navnet Dolmen by.

Petter Johansen på Dolmøya overtok senere byen og utviklet den videre til bli en samling av mange hundre små hus, hytter, kirker, naust og båter.

I løpet av disse årene byen vært på flyttefot flere ganger. Blant annet har den også hatt tilhold ved Jonsvatnet og Lillehammer. I dag har Dolmen by fått nytt tilhold i Dolmsundet Opplevelsepark like ved Dolmsundet Hotell

LES OM JUBILEUMSFESTEN I PAPIRAVISA