Temaet er forsøkt lagt opp som en status over skogreisinga på kysten med først og fremst vekt på plantinga av sitkagran, men man vil også se på andre treslag og vil komme innom kystnært kulturlandskap og planlegging av hyttebygging og relatert utnytting av utmark.

Kommunene inviterer alle som søker produksjonstilskudd og andre som har interesse av å delta på samlinga. Dette kan være skoglag, utmarkslag, ansatte i kommune og andre som forvalter eller arbeider med landskapspleie, plantefelt og leplantinger i området.

Først på dagen blir det velkomst av Lars Erik Vitsø. Han tar oss med på en reise fra den siste isbre forlot oss og fram til i dag. Deretter blir temaet skogreising. ”Vi kler landet, ideologi og historie” ved Hans Christian Brede fra Sør-Trøndelag skogselskap.

Kulturlandskapet på kysten, utvikling eller hermetisering vil Trygve Fjærli, jordbrukssjef Frøya kommunesnakke om før Hans Christian Brede tar for seg sitkagrana, om dens botanikk, spiring, selvspredning, biologi og vekst, ,

Dersom været tillater det, fortsetter dagen utendørs.

Ellen Kristin Moe vil orientere litt om utmarksforvaltning, egnethet for hyttebygging og annen utnytting av utmarka.

Etter en liten spasertur gjennom spennende kulturlandskap med improviserte faglige innslag under veis, er deltakerne framme i sitkagranfeltet. Her ser man på tynning og skjøtsel, avhending, avsetning og bruksområder..

Markadagen avsluttes med spørsmålene: Hva gjør vi videre? Hvor planter vi og hvorfor? Til ved, til le eller til trevirke. Hva ser vi etter når vi skal velge egnete områder for planting?

Ellen Kristin Moe fra Allskog vil fortelle om planlegging av områder for utnytting til fritids og rekreasjonsformål.