Når mottaket på Fillan stenger dørene den 1.desember, opphører virksomheten og eventuelle beboere vil bli flyttet til andre mottak, sier daglig leder i Norsk mottaksdrift AS, Per Erik Lykstad.

- Lokalet blir stående tomt.

Masseoppsigelser

Lykstad forteller at de har syv ansatte ved mottaket på Hitra.

- Disse har fra 1.desember ikke jobb lenger. Norsk Mottaksdrift kjører nå en prosedyre med masseoppsigelser, siden det for tiden er mottak over alt som legges ned. Vi mister mange ansatte, og det ikke en hyggelig opplevelse selvsagt, men vi håper flest mulig finner seg ny jobb igjen.

De kontakter rutinemessig NAV, som igjen kontakter de respektive lokalkontor, sier Lykstad, for å finne tiltak til de mange som blir arbeidsledige samtidig.

- De har ikke hatt midlertidige kontrakter, men vært fast ansatte hos oss.

Ikke behov

- Hvorfor er mottaket på Hitra, blant de som nå legges ned?

- Det vet ikke jeg. Du må nesten spørre UDI hvordan de har vurdert mottaket på Hitra.

Kan mottaket åpne igjen?

- Per dags dato er det ikke behov, og jeg vil anta at det blir ytterligere nedbygginger av asylmottak. Men hvis det blir å komme en større ankomst av asylsøkere, vil vi sannsynligvis legge inn nytt anbud og starte opp igjen mottaket på Hitra.

Nedleggelsen av asylmottaket får også konsekvenser for kommunalt ansatte og rådmannen i Hitra jobber nå med å ta ned organisasjonen til nivået før mottaket kom.

- Vi har 7-8 kommunale stillinger som er tilknyttet asylsøkerne, uttalte nylig rådmann Laila Hjertø.