Et enstemmig Hitra kommunestyre ba i torsdagens møte rådmannen sette igang salg av Hitras andel i Frøya Flyplass DA.

Vedtaket ble gjort i forbindelse med gjennomgangen av Hitra kommunes Eierskapsmelding 2016, som er en oversikt over kommunens eierinteresser. Hitra kommune eier 20 prosent av flyplass-selskapet, en andel tilsvarende den Frøya kommune har.

Ble tatt av debatten

Representanten Otto J. Lien (Pensjonistpartiet) engasjerte seg ifølge møteprotokollen i debatten om Frøya Flyplass DA. Dette er et selskap han gjennom Kvernhusvik Skipsverft AS har eierinteresser i og han er for øvrig styremedlem i Frøya Flyplass DA.

- Ordføreren ba derfor kommunestyret vurdere Otto J. Liens habilitet i saken. Otto J. Lien ble erklært inhabil, jfr. Forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e pkt. 2, og forlot møtet under behandling av saken.Det ble også stilt spørsmål ved Arnt Breivolls habilitet knyttet til opplysninger om at han er vara til styret i Frøya Flyplass DA. Etter siste selskapsmøte viser dette seg ikke å være tilfelle lenger, og Arnt Breivoll ble derfor kjent habil til å delta i den videre behandling av saken, heter det i møteprotokollen.

Avslo økonomisk bidrag

Tidligere i høst avslo Hitra formannskap en henvendelse om økonomisk bidrag til flyplass-selskapet. Frøya Flyplass DA og NMK Frøya har planer for videre utbygging av motorsportsenteret og flyplassen (hangar) på Flatval. Plan- og byggesaksavdelingen i Frøya kommune krever at reguleringsplanen fullføres før det blir gitt ytterligere tillatelser til utbygging, og dette vil koste omlag 300.000 kroner ifølge flyplass-selskapet og motorsportklubben.

Frøya Flyplass DA skal dekke 50 prosent av kostnadene. Frøya kommune har oppgitt at de er innstilt på å dekke sin andel av kostnaden.