Styret i SalMar ASA har ansatt Trond Williksen som ny konsernsjef etter Leif Inge Nordhammer. Nordhammer ønsket selv avløsning som konsernsjef etter å ha hatt posisjonen i mer enn 17 år fordelt på to perioder. Williksen har siden 2011 vært konsernsjef i AKVA Group og har lang erfaring fra fiskeri- og oppdrettssektoren, forteller selskapet i en pressemelding.Trond Williksen (52) har nesten 30 års erfaring fra ulike stillinger innen fiskeri- og oppdrett. Han har de seneste årene ledet børsnoterte AKVA Group ASA gjennom en periode med sterk vekst. Han har tidligere hatt ulike lederstillinger innen fiskeridelen av Aker-konsernet og han har jobbet med fiskerinæringene som rådgiver i KPMG. Williksen startet yrkeskarrieren i Norges Fiskarlag før han var i oppdrettsselskapet Midt-Norsk Havbruk og i Norske Fiskeoppdretteres Forening. Trond Williksen er utdannet Høgskolekandidat i Fiskeriøkonomi fra Bodø og har i tillegg en MBA i fra University of Washington.- Med ansettelsen av Trond Williksen får vi en leder med lang fartstid fra, og en sterk posisjon i fiskeri- og oppdrettsbransjen. Leif Inge Nordhammer har ledet selskapet på en god måte, og gjennom de siste årene sterkt bidradd til selskapets utvikling. Jeg vil takke ham for dette. Gjennom ansettelsen av Trond Williksen skal vi fortsette den positive utviklingen for selskapet, sier styreleder Bjørn Flatgård i SalMar.Trond Williksen vil tiltre stillingen 1. januar 2017. Leif Inge Nordhammer vil fortsette i konsernsjefstillingen inntil nærmere avtale. Nordhammer har også sagt seg villig til å ta oppdrag for selskapet etter nærmere avtaler.Leif Inge Nordhammer ledet SalMar først i perioden 1996 til 2011, en periode preget av sterk vekst og gode finansielle og operasjonelle resultater. Etter to og halvt års pause tiltrådte Nordhammer igjen som konsernsjef i januar 2014. - Etter nesten 18 år tett på SalMar har jeg konkludert med at det er tid for å gå videre. Da jeg kom tilbake til selskapet i 2014 hadde jeg klare tanker om tiltak for å videreutvikle selskapet. Nå er mye av dette gjort og det er tid for å slippe til andre som sørger for at SalMar fortsetter den positive utviklingen - og samtidig bidrar til å utvikle næringen videre, sier Leif Inge Nordhammer.