Ved månedsskiftet står 143 øyværinger uten fast arbeid. Av disse kommer 75 fra Hitra og 68 fra Frøya. For begge kommunene er dette små endringer sammenlignet samme tid i fjor.

Tallene innebærer at 3,2 prosent av arbeidsstyrken på Hitra er uten arbeid, mens tilsvarende tall for Frøya er 2,8.

I Snillfjord er 11 personer, eller 2,3 prosent, arbeidsledige.

Ledigheten kraftig ned i bygg og anlegg

Ledigheten holder seg stabil i Sør-Trøndelag, men det er ulik utvikling mellom yrkesgruppene. Innenfor bygg- og anleggsfagene har ledigheten gått ned med hele 24 prosent.

Ved utgangen av april er 4.445 personer helt ledige i fylket, tilsvarende 2,7 prosent.

Lavest ledighet i Osen og Roan

Sju kommuner i fylket har en ledighet under to prosent i april. Lavest er den i Osen med 1,1 prosent, fulgt av Roan og Tydal med henholdsvis 1,2 og 1,3 prosent.

Ledigheten synker mest i Holtålen med en nedgang på 41 prosent, fulgt av Røros og Midtre Gauldal med en nedgang på 27 prosent.

Agdenes og Klæbu ligger høyest på ledighetsstatistikken med 3,7 prosent i april. I Agdenes har ledigheten mer en fordoblet seg siden i fjor.

I Trondheim er 2 808 helt uten jobb, tilsvarende 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Det er en marginal økning i ledigheten på 1 prosent.

Store forskjeller mellom yrkesgruppene

Ledigheten stiger fortsatt innenfor ingeniør- og ikt-fag, men i et betydelig lavere tempo enn tidligere. De siste månedene har ledigheten i denne yrkesgruppen ligget stabilt mellom 440 og 450 personer.

– Vi ser et annet og mer positivt bilde innenfor bygg og anlegg. Ledigheten i denne yrkesgruppen har gått ned med 24 prosent det siste året, og vi har nå165 færre ledige innen disse fagene. Samtidig ser vi en stor økning i utlyste stillinger i bransjen. Næringen er i liten grad påvirket av den konjunkturnedgangen som har rammet oljesektoren og deler av industrien, sier Bente Wold Wigum, fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag i en pressemelding.