- Målet med hele prosessen er at publikum skal få en bedre polititjeneste enn den vi har i dag, og at de skal få hjelp av politiet når behovet er der.

Det sier Hitra- og Frøya-lensmann Arild Sollie til forslaget om ny politistruktur. Som lokalavisa Hitra-Frøya skrev tidligere i dag, ligger det forslag i «Prosjekt nye politidistrikt» at lensmannskontorene i øyregionen skal underlegges en tjenesteenhet i Orkdal, og at mannskapet her ute får tjenestested Hitra.

- Forslaget var egentlig som forventet, men det er greit at det endelig er kommet på papiret hvilke tanker man har om den fremtidige geografiske strukturen her ute i øyregionen. Forslaget innebærer at det i vår " region 2" kun blir 2 tjenestesteder. Ett i Orkdal og ett i Hitra. Øyregionens geografiske beliggenhet i forhold til sjø og land, samt veksten i industri og befolkning styrker behovet for eget tjenestested her ute, kommenterer Sollie.

Lensmannen sier det er viktig å presisere at dette kun er et forslag.

Håper at Hitra og Frøya samarbeider

- Mye arbeid gjenstår før det blir fattet en endelig beslutning på hvordan den geografiske strukturen blir for Trøndelag politidistrikt. Blant annet skal kommunene delta aktivt i det videre arbeidet. Jeg håper at Hitra og Frøya i denne sammenheng samarbeider slik at vi får et best mulig resultat for øyregionen. Da får vi en polititjeneste som er den beste ut ifra de ressursene vi får til rådighet, sier han.

- Har fått en ekstra politipatrulje

Sollie poengterer at de ansatte gjennom en sammenslåing mellom Hitra og Frøya vil få et større fagmiljø enn det har vært tidligere.

- Ressursene er samlet og kan utnyttes bedre enn i dag. Endringene vil også medføre en omstilling for flere av de ansatte, men vi håper at alle skal komme ut av dette på en positiv måte. Vi har i Hitra og Frøya allerede hatt en delvis samling av ressursene. Vi bruker mindre ressurser på administrasjon noe som medfører at vi kan utnytte ressursene på en annen måte. For eksempel har det å redusere antall lederstillinger i øyregionen fra fire til to gitt oss en ekstra politipatrulje, sier han.

- Hva innebærer det for publikum at man ifølge forslaget går fra går fra et lensmannskontor til tjenestested? Hva slags polititjenester kan publikum få utført på et tjenestested ?

- I det store og hele er det meningen at publikum vil få utført de samme tjenester ved tjenestestedet  som det de gjør ved lensmannskontoret i dag, svarer Sollie.