- Det er stor interesse for å være med på dette. Det har vel vært mellom tolv og fjorten stykker som har holdt på her på tirsdagene, forteller Arnstein Antonsen.

Når øypatruljen stikker innom midt på dagen torsdag er det han og Steinar Eilif Berge som driver og spyler lokalene, og gjør klart til maling.

- Målet er at vi skal kunne åpne til Utihavet-festivalen i juli, forteller Arnstein.

Han sier at det ikke er tenkt som noe rent mausundmuseum, men at man ønsker å samle og presentere historisk materiale fra hele den ytre kysten. Og at det er særlig to fiskerier, krabbefisket og drivgarnsfisket etter laks, hvor øyrekka har hatt en sentral rolle.

Krabbefisket

- Det er en butikk-kjede som vil ha det til at krabben kommer fra Hitra, men det er ikke helt sant. Mye av krabben tas her ute, og vi har en viktig plass i historien til dette fiskeriet. Gjæsingen var tidlig ute. Der var det hele tre fabrikker en periode, og der var det folk fra alle øyene på arbeid i sesongene. Ingen av fabrikkbygningene står igjen på Gjæsingen, men vi vil ta vare på og vise fram det som finnes, sier Arnstein Antonsen.

Vidar Oskarssons samling har også idrettslags-historie

Drivgarnsfisket etter laks

En annen historie er den om laksefiske. Drivgarnfisket kom igang her på sekstitallet, og var et sentralt fiske helt fram til regjeringen stoppet det rundt 1980. Det var til Mausund den ferske miljøvernministeren Gro Harlem Bruntland kom i helikopter, for å møte fiskerne som protesterte på dette forbudet.

- Her har vi et rikt materiale som vi ønsker å finne fram og presentere, sier han.

Håper på motorer

Øypatruljen blir vist rundt i lokalene. I første-etasjen har man et stort lokale disponibelt.

- Frøya har jo fått ei stor båtmotor-samling. Vi vet ikke ennå hva som blir gjort med den. Men vi har vært i dialog med kommunen, og vi vil gjerne bruke dette arealet til å stille ut motorer, sier Arnstein.

Multimedia

I andreetasjen ønsker de å få til en kombinasjon av å stille ut gjenstander og å ha multimedia-presentasjoner. Vidar Oskarssons samling med mausund-gjenstander skal her komme til sin rett igjen, samtidig som det også finnes noen skole- og studentoppgaver som vil bli presentert. Men målet er ikke å pakke lokalet fullt av gjenstander. Mye skal kunne presenteres digitalt på skjermer.

- Alt dette vil ikke være klart til sommeren. Og vi vil trenge noen sponsorer til å fullføre en digital utstilling. Det tar vi litt over tid, og kommer sikkert til å bruke både høsten og vinteren på, sier Arnstein Antonsen.

951 64 597

Trond.Hammervik@hitra-froya.no