Gjensidige merker at sesongen for stjeling av båtmotorer er godt i gang. Marinaer langs kysten har vært ”godtebutikker” for organisert kriminalitet de siste årene.

- Meldingene så langt tyder på at Trøndelag heldigvis har blitt skånet for de verste raidene. Godt vakthold og båteiere som er flinke til å sikre sine verdier, er med på å minske sjansen for at tyvene skal velge akkurat din båt eller motor, sier Pål Rune Eklo, informasjonssjef i Gjensidige i en pressemelding.

Så langt har tyveribandene først og fremst holdt seg til kysten sør og vest i landet. Gjensidige ber likevel båteiere være på vakt og sikre verdiene sine. Skjer det tyveri ett sted, er det stor sjanse for at nabohavnen er neste ut.

- Vi ser at tyveriraidene går i bølger og at det ofte er organisert. En eller flere motorer kan plutselig forsvinne fra en havn, og noen dager senere skjer det samme i nærliggende båthavner, sier Pål Rune Eklo.

30-40 i året

Beregninger Gjensidige har gjort, viser at forsikringsbransjen i Trøndelag totalt får meldt mellom 30 og 40 tyverier av eller fra båt i løpet av året. 10-15 av disse er båtmotorer som forsvinner. Samlet betaler forsikringsselskapene ut rundt en million kroner. Til sammenligning ble det i Oslo og Akershus stjålet rundt 400 båter eller båtmotorer til en prislapp på mellom 17 og 18 millioner kroner. Båthavner i Hordaland, Rogaland og Østfold er også utsatte tyverimål.

- Båtmotorer er lettere å få med seg enn båter og det er store verdier som stjeles. Alt fra små ”putremotorer” til motorer på flere hundre hestekrefter blir stjålet. Nyere utenbordsmotorer på rundt 50 HK er likevel de mest populære blant tyvene, sier Eklo.

67 millioner kroner

Forsikringsbransjen utbetalte 67 millioner kroner (Tall fra Finans Norge) etter totalt 1550 tyverier av båt, eller fra båt i løpet av fjoråret. En stor andel av dette er påhengsmotorere. I tillegg regner Gjensidige med store mørketall. Gjennomsnittserstatningen er på 43.000 kroner.

Skadeforebyggende råd

o    Merk motoren med Securmark. En merket motor er mindre attraktiv å stjele og lettere å finne og identifisere.

o    Sikre båt og motor med vaier og hengelås.

o    Monter FG-godkjente gjenfinningssystemer, også på litt mer kostbare utenbordsmotorer.

o    Båt og motor er ofte ekstra tyveriutsatt når de står på henger. Da står den bokstavelig talt klar for bortkjøring

o    Fjern løs bensintank, eller lås denne inne.

o    Fjern viktig motordel eller monter skjult hovedbryter.

o    Bruk helst båthavner som har etablert vakthold.

Hvilke motorer stjeles?

Tall fra Gjensidige de siste årene viser i prosent hvilke motorer som stjeles mest.

- 57 % er motorer under 25 hk

- 20 % 25-50 hk

- 8 % 51-75 hk

- 5 % 76-100 hk

- 8 % 101-150 hk

- 1 % 151-200 hk

- 1 % 200 HK ++