I forbindelse med den nye Dolmsundbrua stilte varaordfører Eldbjørg Broholm Ap) i Hitra formannskap spørsmål om det bør opparbeides en parkeringsplass på Dolmøysida ved Stråmyra.

- Teknisk komite, rådmann og plansjef bes følge opp dette spørsmålet, heter det i møteprotokollen.