Formannskapet vedtok i dag å stenge dørene for publikum i forbindelse med behandlinga av vindkraft-avtalen med utbyggerselskapet Sarepta. Ordfører Berit Flåmo (Ap) opplyste i forkant at hun har innhentet juridisk råd og ønsket at man lukker møtet og behandlinga inntil formannskap OG kommunstyret har behandlet og eventuelt vedtatt avtalen.

Det betyr at dersom kommunestyret kommer til samme konklusjon, vil ingen andre frøyværinger få innsikt i avtalen før den er endelig vedtatt.

Formannskapet har ved 13-tida startet behandlinga av avtaleutkastet, som beskriver hvilke kompensasjoner Frøya kommune skal få i forbindelse med at Sarepta skal bygge vindkraft-park på øya.

Stilte spørsmål ved hjemmel

Begrunnelsen formannskapet brukte for å sette publikum og pressen på gangen, er at hvis det kommer endringer inn i avtalen i forbindelse med den politiske behandlinga, så må det forhandles videre. Inntil dette er avklart, ønsker ikke kommunen å gjøre utkastet kjent.

Det ble i forkant av beslutninga stilt spørsmål fra Arvid Hammernes (V) om man har hjemmel for å lukke møtet.

- Ved å gjøre det sånn, vil ikke kommunens innbyggere eller media få innsikt i avtalen før den er vedtatt, poengterte Hammernes. Ordfører Flåmo repliserte at hun ser poenget, men understreket også at kommunen har forhandlet på folkets vegne.

- Blir utbygging uansett

Både ordføreren og representanten Kristin Reppe Storø (Ap) poengterte også at denne avtalen ikke har betydning for om det blir utbygging eller ikke.

- Sarepta sier at det blir utbygging uansett, sa Flåmo.

Hele formannskapet sluttet seg til beslutninga om å lukke møtet.

singalene må jo kunne konlkludere at ikke kommer til å ta noen ny kamp evt om å stoppe utbygging i forbindelse med denne avtalen.

Mangeårig diskusjon

Dagens behandling innebærer at det går mot slutten på en mangeårig diskusjon om hva slags kompensasjon Frøya kommune skal ha for at utbygger skal kunne bruke arealer på Frøya til vindparken.

Høsten 2014 ble det startet opp forhandlinger mellom vindkraftutbygger Sarepta og Frøya kommune. Forhandlingene skulle være en reforhandling av den avtalen Frøya kommune hadde med Trønderenergi/NTE fra 2005. Sluttføringen av avtalen har vært utsatt flere ganger.

Det er da ikke kjent hva dagens utbygger Sarepta vil tilby. Men i avtalea fra 2005 lå det bl.a. et punkt om at utbyggerne skulle være med å investere i dypvannskai (ei kai man nå i mellomtida har fått på Nordhammervika) og at bidra med ombygging av veien på Flatval.