Den dyreste augusteiendommen på Hitra gikk for over 3,6 millioner