​Trenger du kontakt med jordmor i vaktberedskap for følgetjeneste i sommer, kan du ringe til ekspedisjonen på Kvinne/barn-senteret ved St.Olav, tlf 72 57 57 77.

De har oversikt over navn og telefon-nr til den jordmor som til en hver tid har vakt, opplyser Hitra kommune. Det er ikke etablert eget direktenummer til jordmor i beredskap enda.