I dagens avis kan du lese at arbeidet med tilførselsvei til rettfram-brua over Dolmsundet er i gang. Det er beregnet at byggingen av selve brua skal komme i gang til sommeren. Brua skal stå ferdig i løpet av 2015.

Fylkesutvalget gjorde i oktober et vedtak om at det som blir gammelveien når nybrua tas i bruk, strekningen fra Vikstrøm til Kjerringvåg (inkludert Vettastrømbrua), skal overdras til Hitra kommune.

Hitra kommune ønsket ikke at gammelbrua skal rives, men har tidligere lagt inn en forutsetning for rett-framløsningen at gammelbrua fortsatt skal være fylkeskommunalt ansvar.

- Det sier seg selv at dette er en «gave» vi ikke er særlig glade for, sier ordfører Ole Haugen.

Men tross vedtaket i fylket, mener han at siste ord ikke er sagt i saken.

- Jeg har god grunn til å tror at dette vedtaket blir underlagt nærmere forhandlinger. Så vi får se hva som kommer ut av det, sier hitraordfører Ole Haugen.