Eli Ellingsve er ekspert på stedsnavn og sitter i Norsk språkråd. Hun er også ansvarlig for 2 av pakkene i KOMOPP. Disse er Fyr og Stedsnavn i Froan. Hun er tidligere leder av Norsk fyrhistorisk forening.

- I forbindelse med arbeidet med KOMOPP-pakkene er hun på Frøya 26.-28. okt. I den forbindelse har hun tilbudt seg å holde et lynkurs om stedsnavn, relatert til det arbeidet som nå skjer i kommunene med stedsnavn, gateadresser m.m. Kurset finner sted i kommunestyresalen fredag 26.oktoberog varer 1-2 timer, forteller Jan Otto Fredagsvik i Frøya kommune.