Natt til torsdag gjennomførte Mesta årsinspeksjon i Hitratunnelen. Det ble da observert nedfall av stein mellom fjell- og takhvelvet.

- Det er snakk om noen få steiner, men store nok til at de har laget bulker i takhvelvet. Trolig er dette grunnet forvitring, eller frostsprenging. Dette kan forekomme i utsatte soner. Nedfallet skjedde cirka 1200 meter inn i tunnelen fra Hemnskjel-siden, opplyser seksjonsleder for drift i fylkesavdelingen, Kjell Åge Lauritzen i Statens vegvesen.

Han sier det ikke er snakk om store deformasjoner i hvelvet, og mener det så langt ikke er grunn til uro.

- Vi har sendt avviksrapporten til geolog, som skal komme på mandag. Han må gjøre sine konklusjoner før videre tiltak iverksettes. Om det er forvitring, eller frostsprenging som forårsaker nedfallet av stein, vil vi gå over hvelvet med rensk, og spette ned løse elementer, sier Lauritzen, som understreker at det ikke er snakk om noen dramatikk.