Nå er det kun få dager igjen til selvangivelsen leveres, og dersom du ennå ikke har tatt en kikk, så kan nettopp det være lurt.

- Ellers legges de forhåndsutfylte tallene til grunn for den endelige skatteberegningen, og du mister kanskje store fradrag du har rett på. Dette sier finansiell rådgiver Eli Kaasbøll, som jobber med privat økonomisk rådgivning i SpareBank 1 SMN på Fillan.

Mange har store reisefradrag, men også for de med kortere reisevei er det noe å hente, påpeker hun.

Fradrag for reisevei og sykdom

- Reisevei helt ned til to mil kan gi fradrag. For studenter er det en egen regel som gjør at de kan få fradrag for bo- og reiseutgifter dersom de har sommerjobb borte fra hjemmet. Dette gjelder selv om det er en jobb på stedet de studerer, sier Kaasbøll.

Utgifter i forbindelse med sykdom er også en post som kan utgjøre mye. Her må man legge ved legeattest, og beskrive hvilke merkostnader sykdommen har medført. Dette omfatter både direkte sykdomsutgifter, men kan også omfatte merkostnader til eksempelvis strøm, klær eller matvarer som følge av sykdommen. Det er viktig at man kan dokumentere utgiftene ved forespørsel.

Sjekkpunktene

- Et raskt overblikk og disse sju kontrollpunktene kan hjelpe deg å unngå en ubehagelig overraskelse, sier rådgiveren:

1.  Sjekk at det ikke er feil i oppgitt inntekt. I noen tilfeller er det ført opp feil, eller lagt til poster som ikke er skattepliktig i rapporten fra arbeidsgiver.

2. Kontroller at ligningsverdi av bolig ikke er satt høyere enn 30 prosent av markedsverdi. Dersom du er i tvil vil banken i mange tilfeller kunne hjelpe deg med en enkel vurdering basert på tilgjengelige omsetninger i området.

3. Sjekk at eventuelt fagforeningsfradrag er med – fradraget er nå økt til maksimalt 3.660 kroner.

4. Har du hatt sykdomsutgifter over 9180 kroner i 2011 – da kan du få fradrag!

5. Husk fordeling av rentefradraget – samboere kan skrive egen avtale om fordeling av renteutgifter.

6. Er du under 34 år, og ikke har fått BSU-fradrag? En fast spareavtale er den sikreste veien til å få fylt opp kontoen med nye 20.000 kroner før nyttår.

7.  Reisefradraget er viktig for deg som pendler, og for mange mangler også automatisk utfylling av barnepassutgifter

Innsyn i hverandres økonomi

Kaasbøll mener også at det å dele innsyn i hverandres økonomi gjennom selvangivelsen kan være ett godt utgangspunkt for å gjøre avtaler om økonomi, og ikke minst om hvordan man sikrer hverandre dersom noe skulle skje.

- Alt for få samboere har tenkt på gjensidig forsikring. For ektefeller har man faktisk rett til innsyn i hverandres selvangivelser. Også her vil en gjennomgang kunne være fin for å sikre at begge har full forståelse utgifter, verdier og forpliktelser, sier Kaasbøll.