Gjensidige forsikring har fått inn mange meldinger om skaderpå bygninger i Sør-Trøndelag, men har ingen tall for øyregionen.

- Statusrapport per 22.30 andre juledag var 610 meldinger ombygningsskader som følge av stormen. I tillegg til dette har vi fått inn et50-talls meldinger om skader på biler og båter. For Hitra og Frøya har vi ingentall. Det er Finansnæringens fellesorganisasjon(FNO) som administrererNaturskadepoolen som nå koordinerer takseringsarbeidet for heleforsikringsbransjen. Det har ikke skjedd siden flommen i 1995 på Østlandet,sier Pål Rune Eklo, informasjonsrådgiver i Gjensidige Forsikring.

- Vil ta flere uker

- Foreløpig har vi bare ennasjonal oversikt. Etterhvert vil skadeomfanget bli delt opp fylkesvis, men detkan ta flere uker, forteller Tonje Westby, kommunikasjonssjef i FNO til Hitra-Froya.no.

Brannforsikring sikrernaturskadeerstatning

Alle som har brannforsikring erautomatisk forsikret i Norsk Naturskadepool.

- Dersom bygning eller løsøre erskadet som følge av uværet skal du ta direkte kontakt medforsikringsselskapet ditt, som så vil sende en takstmann, sier Westby.

Hun trorforsikringsutbetalingene vil være de største siden flommen på Østlandet i 1995.

- Med naturskadeerstatningenesom vil følge etter "Dagmar", vil vi for året 2011 passere énmilliard kroner i forsikringsutbetalinger etter natursskade. Vi må tilbaketil året 1995 for å se et år med så store erstatningstall, sier Westby.