Hitra formannskap vedtok i går kveld sin enstemmige innstilling til kommunebudsjett. I det store og hele slutter politikerne seg til både drifts- og investeringsbudsjettet rådmannen foreslår.

Les også: Ordføreren advarer

Dag Willmann (H) er opposisjonens eneste faste representant i formannskapet. Han stiller seg bak gårsdagens vedtak, men utelukker ikke at det fra opposisjonen vil komme endringsforslag når budsjettet skal behandles i kommunestyret.

- Jeg har ikke snakka med gruppa mi om det ennå. Men jeg regner med at vi drar fram dokumentet vi laget om kvalitet i skolen, og at det blir foreslått noen endringer ut fra det, sier Willmann.

Han peker spesielt på punktet om sterkere satsing på tidlig innsats.

- Og jeg ser ikke bort fra at vi kan komme til enighet om noe der. Det er flere enn oss i opposisjonen som er opptatt av tidlig innsats, sier Dag Willmann.