Ordførerene i 58 vindkraft-kommuner har underskrevet på en uttalelse til regjerningen og Stortinget, der kravet er en lokal kraftskatt. Også ordførerne i Frøya, Hitra, Snillfjord og Smøla står bak kravet.

- Vindkraftutbygginger innebærer naturinngrep og beslaglegger store arealer i våre kommuner. Vi bidrar til fornybar kraftproduksjon ved å stille vår verdifulle naturkapital - arealer, vindressurser og natur - til disposisjon for store og kommersielle vindkraftutbygginger. Som vertskommuner for vindkraftanlegg krever vi derfor at vi får en rettmessig andel av den verdiskapinga vi bidrar til, heter det i oppropet.

Ordførerne viser til den hundre år lange tradisjon i Norge for å sikre vann-kraftkommunene deres andel av verdiskapinga. Nå vil vind-kraftkommunene ha det samme.

- Vindkraftkommunene krever at regjeringa tar nødvendige grep for få på plass lovbestemte kraftskatteordninger for vindkraft som sikrer forutsigbare og stabile inntekter, skriver ordførerne.

Uttalelsen ble formet under landskonferansen til Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner (LNVK).