Det at det lokale kontoret i øyregionen har fått en ny og viktig oppgave, betyr endring i arbeidsmønsteret.

– Selv om Frøya, Hitra og Snillfjord er vårt hovedarbeidsområde, skal vi nå også dekke resten av fylket, fra Osen i nord til Tydal i øst. Det medfører et nytt reisemønster for oss, forklarer Johnsen.

Utvider

Fylkesansvaret for fiskehelse medfører at staben også utvides med to årsverk slik at arbeidsstokken nå vil telle åtte personer.

Behov for mer plass og nye arbeidsområrder, gjorde at Mattilsynet måtte se seg om etter andre lokaler i øyregionen.

– Vi fikk inn ni tilbud. Etter en grundig helhetsvurdering i forhold til bl.a. beliggenhet, kvalitet, innhold og pris, falt valget på Berge-bygget (det gamle Fokus-bygget) i Fillan, forteller Steinar Johnsen.

Godt fornøyd

Han er svært godt fornøyd med at kontoret er blitt styrket.

- Siden starten i 2004, har det ikke vært noen selvfølge at kontoret her ute skal bestå. Som statlige etater flest, er også Mattilsynet rammet av budsjettkutt. Det har ført til at stadig flere kontor i vår regioen har blitt slått sammen eller fått redusert antall ansatte. Når vi nå får tilført flere årsverk,  kan vi ikke si oss annet en svært godt fornøyd. At regiondirektøren også tegner en ti års leiekontrakt for oss, viser at at etaten ønsker å satse på avdelingen i øyregionen, mener Steinar Johnsen.

Etter planen skal Mattilsynet være på plass i Fillan fra april.