Valgstyreleder Hans Stølan på Frøya sier at tellekorpset er i gang med å telle stemmer. De 374 forhåndsstemmene som ble er nå opptelt, men valgstyret kan ikke offentliggjøre disse resultatene før kl. 21.

- Årsaken er at det er andre valglokaler i fylket som er åpne ennå, forklarer Stølan.

Stemmene fra kretsene Froan, Mausund og Sula er nå på vei inn med båt til Sistranda for, og det er disse stemmene som vil bli telt opp nå først.

- Hvis det går som det skal med den elektroniske opptellinga, regner vi med å ha resultatet klart i 23-tida, sier Stølan.

Det er ennå uklart hvor stor valgdeltakelsen har vært på Frøya.