Fungerende ordfører Per Ervik på Hitra, har fått flere henvendelser om Knarrlagsund bru som forbinder Fjellværøya og Ulvøya.

- Mange er bekymret for vedlikeholdet av brua, og har tatt kontakt med kommunen, forteller Ervik.

Han har tatt videre kontakt med Statens Vegvesen, og fått forsikret at alt er under kontroll.

- Overingeniør Jan Ivar Rødahl i Vegvesenet forsikrer meg om at man har full kontroll med tanke på sikkerheten, og at det vil bli utført utbedringer. Blant annet skal det nå i sommer legges nytt dekke på brua, opplyser varaordfører Per Ervik som håper folket beroliges av Vegvesenets svar.