Den 16. august lander 150utenlandske ungdommer på Gardermoen. De kommer fra hele verden, men har én tingtil felles: Gjennom den ideelle organisasjonen AFS skal de det kommendeskoleåret bli kjent med norsk språk og kultur gjennom å bo hos en norskvertsfamilie og gå på norsk videregående skole.

Fortsatt mangler halvpartenvertsfamilie, og AFS håper at flere familier i bygd og by vil åpne hjemmenesine.

I år har det vist seg ekstravanskelig å finne vertsfamilier, og Bolstad håper at de som er nysgjerrige, vilvåge å ta steget nå.

- Det å være vertsfamilie ersvært givende, sier hun. Foruten et nytt barn som man snart ser på som sitt«eget», er det en strålende mulighet til å bli kjent med en ny kultur og etnytt land.  Dette er en mulighet som viønsker at så mange som mulig skal kunne ta del i!

Som vertsfamilie skal maninkludere en ungdom som et nytt familiemedlem, og nær sagt alle kan blivertsfamilie. Familien stiller med kost og losji – og viktigst av alt – åpenhetog omtanke. En god vertsfamilie kan bestå av én eller to voksne, med små,store, voksne eller ingen barn. AFSeren skal være et vanlig familiemedlem somdeltar i familielivet på lik linje med resten av familien.

Utvekslingselevene som kommerer veldig forskjellige og kommer fra hele verden. Noen familier ønsker eleverfra nære europeiske land, mens andre synes det er spennende med kulturer som erenda mer annerledes fra vår egen. Vertsfamiliene får komme med sin «ønskeliste»  både mht kjønn, land og interesser. Så prøverAFS å finne en så god match som mulig.

Å være vertsfamilie