Mange fulle mindreårige. Flere foreldre fikk telefon om å hente sine