Regjeringen tar fra rike, gir til fattige. Frøya fratas mest av alle kommuner i landet