Gjerningen fant sted tirsdag forrige uke, ved en gård som etter det politiet erfarer driver grasproduksjon på Frøya.

- Natt til gjerningsdatoen skal jordeier ha sett uvedkommende kjøretøy stående ved gården, og notert seg registreringsnummer. På morgenen oppdaget eier store skader i grasmarka, angivelig etter samme bil. Registreringsnummer er nå overgitt til politiet, da marka hadde spor så grove at eier valgte å anmelde forholdet, opplyser politiførstebetjent Inge Dahlø.

Politiet understreker at kjøring på innmark uten grunneiers tillatelse er forbudt, og vil nå innkalle eier av kjøretøyet til avhør.