Brannvesenet ble oppringt av en huseier på Ansnes da detbegynte å brenne i pipa mandag ettermiddag.

- Eieren hadde hørt at det duret i pipa, og da de gikk ut såde at det kom røyk og flammer ut av pipa. Eieren hadde hevet salt ned i pipa,noe som gjorde at brannen hadde tatt av litt før vi kom. Da vi brukte pulverfor å slukke resten av brannen fikk vi kontroll med en gang. Nå har huseierenfått fyringsforbud inntil pipa har fått kjølt seg ned, og feieren har inspisertpipa, sier Per Willmann, varabrannsjef i Hitra kommune.