I mai påla Hitra kommunestyre rådmannen å tilretteleggeslik at også barn som ikke har lovfestet rett til barnehage, skal få plass.

Under siste møte før ferien, kunne rådmannen presentere engladnyhet:

- Det har skjedd endringer som gjør at vi nå kan ta imot alleungene til høsten. Det er noen av dem som ikke har fått førsteønsket sitt, mendette er avklart med foreldrene, og akseptert.

Men rådmannen la også til:

- Det kan jo skje ting i løpet av sommeren. Vi opplevde jo i fjor,at Fillan skole hadde fått 21 nye elever i løpet av sommeren.

Nettopp dette ble påpekt av politikerne.

- Det er kjent at det er litt enklere akkurat på denne tida, menså kan det dra seg til utover sommeren. Så jeg tror rådmannen fortsatt skaljobbe med det oppdraget vi ga han i forrige møte, sa Tore Knut Meland (H).