I dag skulle elevene få vite hvilkenskoleplass de får. Et angrep fra data-hackere mot den sentrale VIGO databasenmedfører at søkere til videregående opplæring i hele landet (alle landetselever) ikke får melding om inntak og heller ikke får muligheten til å svare påinntak.

Fagleder Anne-Elisabeth Djupvik vedFagenhet for videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune påpeker atdet ikke er noen fare for at data vedrørende skoleinntaket blir manipulert.

-Den lokale delen av inntakssystemetfungerer som normalt. Men den sentrale delen av systemet som står forinformasjonen ut til elevene og der det svares på tilbud, er nede, sierDjupvik.

-Hvis angrepet blir langvarig så vilvi forlenge svarfristen for elevene. Det vil også bli sendt ut SMS til alleelever når ting er i orden, forteller Djupvik.

Informasjonblir oppdatert på fylkeskommunens hjemmesideog på facebook.

Nettsiden vigo.no eren felles portal for alle landets fylkeskommuner der man kan se hvilken skoleman har kommet inn på. Vigo.nodriftes av IT-selskapet IST. De sier i en pressemelding at de jobber intenstsammen med deres samarbeidspartner med å finne en løsning på problemet, menforeløpig kan de ikke si noe om når tjenesten vil være tilgjengelig igjen.