Trønderavisa melder nå i formiddag at avgått frøyarådmann Ole Henrik Fjørstad allerde 22 januar skal ha trukket sin søknad på jobben som ny assisterende fylkesmann i Nord-Trøndelag.

Dette etter at Trønder-Avisa i sin papirutgave hadde skriver at Fjørstad er aktuell for toppjobben. Fjørstad valgte sist uke å si opp sin stilling som rådmann i Frøya kommune, etter langvarig strid med politisk ledelse.

Under overskriften "Omstridt Frøya-rådmann aktuell kandidat til jobben" skrev Trønder-Avisa at ingen søkerliste er til nå offentliggjort. Men etter det avisa har grunn til å tro er det 14 søkere til jobben.

Fire av disse skal i utgangspunktet ha blitt vurdert som særlig aktuelle, og etter det Trønder-Avisa kjenner til, dreier dette seg om nåværende stortingsrepresentant Gerd Janne Kristoffersen, tidligere Stjørdal-lensmann Kjetil Mjøsund, avtroppende Frøya-rådmann Ole Henrik Fjørstad og Michael Momyr. Sistnevnte er i dag rådmann i Roan, og tidligere stortingsrepresentant for Høyre i Sør-Trøndelag.

Det er Fylkesmannen i Sør-Trønd­elag som skal foreta innstillingen, da sittende fylkesmann i Nord-Trøndelag skal ha et nært vennskap til en av søkerne.