Snillfjord kommune inviterer i kveld (torsdag) til folkemøte for å lufte mulighetene for å skape nye arbeidsplasser. Utgangspunktet er det såkalte "utmarksprosjektet", og hvordan det er mulig å nyttiggjøre seg den flotte naturen som finnes i Snillfjord også til å lage arbeidsplasser.

- Vi håper at prosjektet kan videreføres med mer konkrete prosjekt, skriver kommunen på sine nettsider. Møtet er åpent for alle og holdes på kroa på rådhuset på Krokstadøra.