Fredag forteller Hitra-Frøya i papiravisa om forslaget om å slå sammen stemmekretser i Frøya kommune. Blant annet foreslås det at hele øyrekka blir en stemmekrets, med stemmested på Mausund. Edvin Paulsen sier til lokalavisa at han vil oppfordre alle sulværinger til å la være å stemme ved høstens valg, hvis dette blir gjennomført.

Til hitra-froya.no påpeker Sverre Haarstad fra Sørburøya at hvis det er meningen at folk skal møte i stemmelokalet, så er det helt meningsløst å gjøre Mausund til stemmested for folk fra Sørburøya.

- Hvis vi skal inn til Frøya for å stemme så må vi jo sette av to dager, fordi vi må overnatte. Til Mausund kommer vi jo oss ikke…eller vi må i alle fall sette av flere dager. Jeg skjønner ikke bæret av dette forslaget. Selvsagt kan man forhåndstemme, men skal vi stemme på valgdagen, så må vi stemme på øya der vi bor, sier Sverre Haarstad.