Frøya kommune varsler at mandag 17.juni vil froya.kommune.no framstå med en ny hjemmeside. Den nye hjemmesiden er klar for innføring av nye digitale tjenester.

- Dette vil bety at den gamle siden ikke lenger er tilgjengelig på internett for våre innbyggere, men vil i periode være tilgjengelig internt i kommunen fordi mye informasjon fortsatt skal flyttes over etter at den er ferdig redigert, skriver kommunen.