Rådgiver barn og unge og Frivilligsentralen har søkt om 300.000 kroner til å gjennomføre Ung-sommer for fjerde året på rad.

Rådmannen mener tiltaket er et viktig ledd i ungdommens forberedelse til yrkeslivet og ber politikerne innvilge søknaden.

Ulike jobber

Ung-sommer er et sommerjobbtilbud for ungdommer i aldersgruppen 15-17 år, der ungdommene får sommerjobb ved helsetunet, teknisk etat i kommunen, Dalpro og SFO gjennom fem uker om sommeren. 59 ungdommer deltok i 2012.

- Tiltaket er tenkt som en ekstra hjelp for turer, avislesing, spill-aktiviteter, samtaler og litt ekstra oppmerksomhet for de eldre på de forskjellige avdelingene på Helsetunet og i omsorgssentrene. De ungdommene som har arbeidet sammen med Teknisk avdeling har gjort forefallende arbeid og ungdommer som har vært sysselsatt på SFO har gått inn som ekstra hjelp der. Gjennom DalPro hadde vi noen ungdommer i arbeid, står det i søknaden.

I tillegg arrangeres Sommer-leir for 20 barn med spesielle behov, hvor fire ungdommer vil bli sysselsatt sammen med voksne ledere.

Glad hun søkte

Rita Heggvik er en av mange som tidligere somre har fått arbeidserfaring gjennom denne ordningen. I et intervju med lokalavisa i fjor fortalte Heggvik at hun setter stor pris på å få veiledning og oppfordring til å jobbe noen uker i løpet av sommeren. Hun forteller at hun i begynnelsen var usikker på om hun orket å søke arbeid.

- Men så spurte jeg meg selv; Orker jeg å gå en hel sommer uten jobb?

I dag er hun glad hun søkte. Ikke bare har det gitt henne egen lønn, hun ser også verdien i å allerede ha erfaring innen arbeidslivet.

- Jeg får følelsen av selvstendighet. I tillegg får jeg glede av å kommunisere med andre mennesker, så da er det kjempefint å få mulighet til å jobbe innen helse og sosial, sier Heggvik.