Mener situasjonen er alvorlig for de private barnehagene