Stadige vannlekkasjer via taket på Nabeita skole har gitt mugglukt i deler av bygningen. Dette konstanterer verneombud Ellen Sandbugt i et brev til hovedvernombudet i kommunen. Til HF forteller hun om bøker fra lageret på skolen som ble tatt med heim i en plastpose. Da posen ble åpnet noen dager seinere, var mugglukta påtrengende. Årsaken kan være at skolebygget aldri har blitt tørket skikkelig ut etter vannlekkasjene. Utvendig tetting tar ikke bort årsaken til at muggsoppen trives og formerer seg i veggene. Gjennom framtidsplanlegginga i Frøya kommune er det avsatt to millioner kroner for å rehabilitere den delen av skolebygninga på Nabeita somble tatt i bruk på 60-tallet. – Skolen er ikke tett. Det har vi merket. Men samtidig er det ikke gjort undersøkelser for å kartlegge skadene. Det er usikkert om to millioner kroner er nok til rehabilitering. Vi ønsker nå at det blir gjort skikkelige målinger slik at vi får påvist om det er muggsopp i bygningen eller ikke, sier Sandbugt.

Les resten av saken i lokavisa