- Gravplassen minner fortsatt mer om en slagmark

foto