Tippejubel på Utset da 26 naboer vant tusenvis av kroner