Etter å ha vært uten fast prest i lange tider, er det nå endelig klart for innsettingsgudstjeneste. Som tidliger omtalt, har kirken ansatt islandske Fritz Màr Jørgensson i den ledige stillinga som sokneprest i Frøya. Ifølge kirkeverge Ranita Jørgensen ankommer Fritz Màr Jørgensson Frøya nå i morgen, onsdag.

- Vi ønsker Fritz Màr Jørgensson velkommen til Frøya og vi håper han kommer til å trives her. Frøya menighet har vært uten fast prest lenge nå så dette blir meget positivt for Frøya, sier Jørgensen.

Det blir innsettingsgudstjeneste søndag 10.januar i Sletta kirke kl. 11:00 ved prost Birger Fosseide. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe.