- Stor ferdsel kan være en utfordring for den mest sårbare naturen