Marine Harvest har i vinter hatt teknisk sjekk av standarden på vogntogene som vil kjøre fra Ulvan. Ingen av kontrollene har ført til verken anmeldelse eller nekting av last, opplyser selskapet.

Marine Harvests deleide selskap Nova Sea ønsket å ta tak i problematikken med dårlig skodde laksetrailere i trafikken for 5-6 år tilbake. Dermed startet de ved sitt industrianlegg på øya Lovund i Lurøy kommune å kontrollere teknisk tilstand på trailere som kjørte derfra fulle av laks. Denne praksisen er kopiert ved Marine Harvest i Ulvan.

HMS-koordinator i Marine Harvest region Midt, Lars Eirik Hestnes, kan melde tilbake om positive erfaringer.

- På Ulvan har Marine Harvest deltatt i opplysningsarbeidet rettet mot trailersjåfører i årevis, men det er først denne vinteren at praktiske kontroller har vært gjennomført, sier Hestnes.

Vil nekte dårlig utstyr å kjøre

Trafikksikkerhetsprosjektet Trygg Trailer er resultatet av samarbeidet som startet vinteren 2010 mellom Statens vegvesen Region nord og Fiske- og havbruksnæringens landsforening (FHL), på initiativ fra bedriften Nova Sea. Fiske- og havbruksnæringen ønsket at ansatte i deres bedrifter skulle få opplæring i å gjennomføre enkle kontroller av kjøretøyene som kom for å hente fisk. Tungbilsjåførene som kom til bedriftene fikk også overlevert informasjon om krav til kjøretøyutrustning vinterstid. Som Trygg Trailer-bedrift inngår bedriften et samarbeid med Statens vegvesen og gjør en aktiv innsats for å sikre bedre sikkerhet og framkommelighet på norske veier. Blant annet har Statens Vegvesen gitt opplæring til ansatte ved Ulvan, slik at man er bedre rustet til å gjennomføre kontroll av bilene.

- Alle regioner i Marine Harvest har vært enige om virkemidlene ved funn av dårlige tekniske tilstander. Små avvik blir bemerket, grove avvik politianmeldt, i tillegg til at Marine Harvest nekter å laste den aktuelle bilen. Fabrikksjef ved Ulvan, Olaf Reppe, har fra første dag vært klar på at nekting av last ville bli gjennomført. Slik ville kontrollene bli respektert, og konsekvensen ville bli plassert på den enkelte bil/sjåfør. I praksis ville fabrikken bestille annen bil, slik at dette ikke skulle gå utover driften, forteller Hestnes.

Sørger for norsk standard

De tekniske tilstandene som er kontrollert er norske, offentlige krav til type dekk, mønsterdybde og kjettinger.

- I tillegg har vi sjekket at trekkvognene har tre aksler, èn styreaksling og to akslinger bak. Dette er i Norge ansett som en viktig forutsetning for fremkommelighet på våre vinterveier, og er derfor et internt krav hos oss, på alle biler der Marine Harvest betaler frakten. Dette gjelder i tilfellet Ulvan de aller fleste bilene, sier Hestnes.

Transportselskapene ble på forhånd informert om konsekvensene av dårlige tekniske tilstander. Hms-koordinator i Marine Harvest region Midt, Lars Eirik Hestnes, opplyser at ingen av kontrollene utført på Ulvan i vinter har ført til hverken anmeldelse eller nekting av last.

Har kontrollert over 50

- Mange av trailerne og sjåførene som frakter laksen fra Ulvan er gjengangere, og både kjøretøy og utrustning har blitt av god standard. Vi har i vinter kontrollert over 50 trailere. Planen var enda fler, men ettersom mange av bilene kommer tilbake opptil tre ganger i uka, gikk vi over til å kontrollere nykommerne. Det har også en god effekt på fokus hos andre sjåfører på parkeringsplassen når Marine Harvest-ansatte går rundt og kontrollerer biler, forteller han.

Den 1.januar i år ble det påbudt med vinterdekk på alle aksler på trailerne, både trekkvogn og henger, og dette har det ikke vært et eneste avvik på, opplyser Marine Harvest.

- Tvert imot ser vi at mange av trailerne til og med kjører med piggdekk, og vi finner ikke mange med billig/dårlig sort dekk. Når det gjelder mønsterdybde så er kravet fra november til over påske 5 mm. Her har vi kun hatt ubetydelige avvik, og det er positivt, når vi vet at kravet om sommeren er minimum 1,6 mm. Trailerne har også krav om å ha med seg kjettinger, og dette har også vært på plass. Totalt er oppsummeringen av vinterens kontroller svært gledelig, sier HMS-koordinator Hestnes.

- Det er positivt for trafikksikkerhet og fremkommelighet, både på Hitra, og videre innover lakseveien, sier han.

Får tilbakemeldinger på fart

Ledelsen ved Marine Harvest Ulvan har i vinter fått henvendelser angående farten på trailerne.

- Vi vil fortsatt oppmuntre lokalbefolkningen til å si fra når enkeltkjøretøy kjører uaktsomt, da dette er noe vi kan sette fokus på både hos sjåfører og transportselskap. Marine Harvest tar gjennom Trygg Trailer-prosjektet tak i teknisk tilstand på kjøretøy, holdningene til fart hos den enkelte trailersjåfør prøver vi også å gjøre noe med. Her trenger vi hjelp, slik at vi får snakket med de rette personene: Når trailere kjører i høy hastighet gjennom f.eks. Knarrlagsund, der det er både barnehage og skole, ønsker vi tilbakemelding. Registreringsnummer og tidspunkt er viktige hjelpemidler for oss. Da vil vi snakke med den enkelte sjåfør, samt formidle dette til transportselskapet vedkommende tilhører. Ellers er politiet den naturlige instans å varsle uansett. Et oppdrettsselskap har ingen politimyndighet, men vi treffer selvfølgelig de tiltak vi kan internt, sier Hestnes.

Lokalt har Marine Harvest et godt samarbeid også med lokale aktører som Bewi, som har mange biler innom fabrikken hver eneste dag. Nylig var ledelsen på Ulvan i møte med ledelsen i Bewi og sjåfører, nettopp for å sette fokus på trafikksikkerhet og fart på veiene våre.

- Nå går vi sommerlige føreforhold i møte, men vil dra vinterens erfaringer med oss inn i neste vinterdekksesong, til det beste for sikkerhet og fremkommelighet, sier Hestnes.